صافكاري،رنگ آميزي BMW X3

صافكاري،رنگ آميزي BMW X3,صافكاري

توضیحات

توضيح:صافكاري و رنگ آميزي BMW X3

مدت زمان:14 روز

كارهاي انجام شده:كشيدن ستون جلو،صافكاري و تعويض گلگير جلو چپ و درب جلو چپ ، رنگ آميزي درب جلو چپ و گلگير جلو چپ

جزئیات

تاریخ:

دسته بندی:

اشتراک گذاری