صافكاري و دياگ Mercedesbenz CLS500

صافكاري و دياگ Mercedesbenz CLS500,صافكاري

توضیحات

توضيح:صافكاري و دياگ Mercedesbenz CLS500

مدت زمان:12 روز

كارهاي انجام شده:صافكاري بدون رنگ درب موتور،گلگير جلو،تعويض پوسته سپر رنگ فابريك،تعويض رادياتور ها،سنسورها  و دياگ اتومبيل

جزئیات

تاریخ:

دسته بندی:

اشتراک گذاری