صافکاری و رنگ آمیزی Toyota landcruiser

صافکاری و رنگ آمیزی Toyota landcruiser,صافكاري

توضیحات

توضيح:صافکاری و رنگ آمیزی Toyota landcruiser

مدت زمان:25 روز

فعالیت هاي انجام شده:صافکاری شاسی،تعویض درب جلو،گلگیر جلو،رنگ آمیزی درب و گلگیر

جزئیات

تاریخ:

دسته بندی:

اشتراک گذاری