صافكاري و رنگ آميزي Hyundai santafe

صافكاري و رنگ آميزي Hyundai santafe,صافكاري

توضیحات

توضيح:صافكاري و رنگ آميزي Hyundai santafe

مدت زمان:5روز

كارهاي انجام شده:تعویض قطعات جلو اتومبیل،تعویض سپر و رنگ آمیزی سپر

جزئیات

تاریخ:

دسته بندی:

اشتراک گذاری