صافكاري و رنگ آميزي Mercedes Benz E250

صافكاري و رنگ آميزي Mercedes Benz E250,صافكاري

توضیحات

توضيح:صافكاري و رنگ آميزي Mercedes Benz E250

مدت زمان:12روز

كارهاي انجام شده:صافکاری درب موتور، تعویض گلگير جلو راست و سپر،رنگ آميزي درب موتور،گلگير جلو راست و سپر و تعویض و پروگرام یونیت چراغ جلو

جزئیات

تاریخ:

دسته بندی:

اشتراک گذاری