بهسازی رنگ و نانو بدنه BMW X3

بهسازی رنگ و نانو بدنه BMW X3,صفرشویی،واکس و پالیش

توضیحات

توضيح:واکس،پالیش،نانو و شستشوی کامل اتومبیل و بهسازی رنگ بدنه اتومبیل

مدت زمان:2 روز

كارهاي انجام شده:شستشوی کامل تمام قطعات و بازگشت رنگ بدنه به حالت اولیه کارخانه

جزئیات

تاریخ:

دسته بندی:

اشتراک گذاری