شستشوی کامل داخل BMW X3

شستشوی کامل داخل BMW X3,صفرشویی،واکس و پالیش

توضیحات

توضيح:شستشوی کامل داخل اتومبیل بصورت تخصصی با استفاده از مواد و بدون هیچ گونه آسیب به چرم و وسایل داخل

مدت زمان:2 روز

كارهاي انجام شده:شستشوی کامل تمام قطعات موجود در داخل اتومبیل 

جزئیات

تاریخ:

دسته بندی:

اشتراک گذاری