نصب کیت بدنه E63 بر روی مرسدس بنز E250

نصب کیت بدنه E63 بر روی مرسدس بنز E250,نقاشي

توضیحات

توضيح:نصب کیت بدنه E63 بر روی مرسدس بنز E250

مدت زمان:2 روز

كارهاي انجام شده:تهیه،رنگ آمیزی و تعویض سپرعقب،سپر جلو و رکاب ها

جزئیات

تاریخ:

دسته بندی:

اشتراک گذاری