نصب کیت بدنه M ب ام و 528(2)

نصب کیت بدنه M ب ام و 528(2),کیت بدنه و آپشن

توضیحات

توضيح:نصب کیت بدنه M ب ام و 528

مدت زمان:2 روز

كارهاي انجام شده:تعویض سپرعقب،سپر جلو و رکاب ها

جزئیات

تاریخ:

دسته بندی:

اشتراک گذاری