صافکاری بدون رنگ PORSCHE PANAMERA

صافکاری بدون رنگ PORSCHE PANAMERA,صافكاري

توضیحات

توضيح:صافکاری بدون رنگ پورشه پانامرا 

مدت زمان:2 روز

كارهاي انجام شده:صافکاری بدون رنگ گلگیر جلو

جزئیات

تاریخ:

دسته بندی:

اشتراک گذاری