صافكاري و رنگ آميزي TOYOTA GT86

صافكاري و رنگ آميزي TOYOTA GT86,صافكاري

توضیحات

توضيح:صافكاري و رنگ آميزي TOYOTA GT86

مدت زمان:10 روز

كارهاي انجام شده:تعویض گلگیر عقب چپ و کشیدن ستون ها،رنگ آمیزی گلگیر عقب چپ

جزئیات

تاریخ:

دسته بندی:

اشتراک گذاری