تغییر ظاهر مدسدس بنز S Class

تغییر ظاهر مدسدس بنز S Class,صافكاري

توضیحات

توضيح:تغییر ظاهر مدسدس بنز S Class

مدت زمان:5 روز

كارهاي انجام شده:تعویض سپرعقب،خطر عقب،سراگزوز و شبرنگ سپر

مشاهده کلیپ

جزئیات

تاریخ:

دسته بندی:

اشتراک گذاری