صافكاري و رنگ آميزي BMW X4

صافكاري و رنگ آميزي BMW X4,صافكاري

توضیحات

توضيح:صافكاري و رنگ آميزي BMW X4

مدت زمان:5 روز

كارهاي انجام شده:صافكاري بدون رنگ درب موتور و رنگ آميزي سپر

جزئیات

تاریخ:

دسته بندی:

اشتراک گذاری