صافكاري و رنگ آميزي LEXUS IS250

صافكاري و رنگ آميزي LEXUS IS250,صافكاري

توضیحات

توضيح:صافكاري و رنگ آميزي LEXUS IS250

مدت زمان:18 روز

كارهاي انجام شده:تعويض درب موتور،گلگير جلو راست و سپر،رنگ آميزي درب موتور،گلگير جلو راست و سپر

جزئیات

تاریخ:

دسته بندی:

اشتراک گذاری