صافكاري و رنگ آميزي BMW X4

صافكاري و رنگ آميزي BMW X4,صافكاري

توضیحات

توضيح:صافكاري و رنگ آميزي BMW X4

مدت زمان:25 روز

كارهاي انجام شده:كشيدن ستون جلو راست،تعويض پنل ستون جلو راست،صافكاري بدون رنگ درب جلو راست،رنگ آميزي پنل ستون

جزئیات

تاریخ:

دسته بندی:

اشتراک گذاری