صافكاري NISSAN TEANA

صافكاري NISSAN TEANA,صافكاري

توضیحات

توضيح:صافكاري NISSAN TEANA

مدت زمان:9روز

كارهاي انجام شده:كشيدن كف صندوق عقب،گلگير ها،صافكاري بدون رنگ گلگير،تعويض سيني عقب،باز و بست و جفت گيري

جزئیات

تاریخ:

دسته بندی:

اشتراک گذاری