صافكاري و رنگ آميزي HONDA ACCORD

صافكاري و رنگ آميزي HONDA ACCORD,صافكاري

توضیحات

توضيح:صافكاري و  رنگ آميزي HONDA ACCORD

مدت زمان:20 روز

كارهاي انجام شده:كشيدن ستون ها،تعويض درب جلو راست و درب عقب راست،رنگ آميزي درب جلو راست و درب عقب راست،

جزئیات

تاریخ:

دسته بندی:

اشتراک گذاری