صافكاري و  رنگ آميزي KIA OPTIMA

صافكاري و  رنگ آميزي KIA OPTIMA,صافكاري

توضیحات

توضيح:صافكاري و  رنگ آميزي KIA OPTIMA

مدت زمان:21 روز

كارهاي انجام شده:كشيدن شاسي و سيني،تعويض گلگير عقب چپ و درب عقب چپ و سپر،رنگ آميزي گلگير عقب چپ،درب عقب چپ و سپر

جزئیات

تاریخ:

دسته بندی:

اشتراک گذاری