واكس،پاليش و نانو LEXUS LS 460L

واكس،پاليش و نانو LEXUS LS 460L,صافكاري

توضیحات

توضيح:واكس،پاليش و نانو LEXUS LS 460L

مدت زمان:4 روز

كارهاي انجام شده:واكس،پاليش و انجام نانو بر روي بدنه 

جزئیات

تاریخ:

دسته بندی:

اشتراک گذاری