صافكاري و رنگ آميزي PORSCHE PANAMERA 4S

صافكاري و رنگ آميزي PORSCHE PANAMERA 4S,صافكاري

توضیحات

توضيح:صافكاري و رنگ آميزي PORSCHE PANAMERA 4S

مدت زمان:9 روز

كارهاي انجام شده:تعمير سپر عقب،سر اگزوز و رنگ آميزي

جزئیات

تاریخ:

دسته بندی:

اشتراک گذاری