صافكاري و تعويض قطعات رنگ فابريك MERCEDESBENZ S350

صافكاري و تعويض قطعات رنگ فابريك MERCEDESBENZ S350,صافكاري

توضیحات

توضيح:صافكاري و تعويض قطعات رنگ فابريك MERCEDESBENZ S350

مدت زمان:3 روز

كارهاي انجام شده:تعويض گلگير جلو راست و پوسته سپررنگ فابريك

جزئیات

تاریخ:

دسته بندی:

اشتراک گذاری