تعمير موتور كامل BMW X3 N52

تعمير موتور كامل BMW X3 N52,صافكاري

توضیحات

توضيح:تعمير موتور كامل BMW X3 N52

مدت زمان:9 روز

كارهاي انجام شده:تعويض كامل لوازم موتور و تعمير كامل

جزئیات

تاریخ:

دسته بندی:

اشتراک گذاری