صافكاري و رنگ آميزي و دياگ BMW 328

صافكاري و رنگ آميزي و دياگ BMW 328,صافكاري

توضیحات

توضيح:صافكاري و نقاشي و تعويض داشبرد و ايربگ هاي BMW 328

مدت زمان:21 روز

كارهاي انجام شده:تعويض درب موتور و صافكاري بدون رنگ درب عقب راست و گلگير عقب راست ، رنگ آميزي درب موتور، سپر،تعويض ايربگ ها،داشبرد و دياگ

جزئیات

تاریخ:

دسته بندی:

اشتراک گذاری