تعمير موتور BMW 528 N20

تعمير موتور BMW 528 N20,صافكاري

توضیحات

توضيح:تعمير موتور BMW 528 N20

مدت زمان:10 روز

كارهاي انجام شده:تعويض رينگ،ياطاقان،تايم و تنظيم موتور كامل

جزئیات

تاریخ:

دسته بندی:

اشتراک گذاری