صافكاري و رنگ آميزي BMW 528

صافكاري و رنگ آميزي BMW 528,صافكاري

توضیحات

توضيح:صافكاري و نقاشي BMW 528

مدت زمان:9 روز

كارهاي انجام شده:تعويض درب موتور و صافكاري گلگيرها ، رنگ آميزي درب موتور و سپر

جزئیات

تاریخ:

دسته بندی:

اشتراک گذاری