نمایش موضوعات مرتبط با series 8

ب.ام.و سری 8

ب.ام.و سری 8

اگر در بیشتر کارخانه های اتومبیل سازی بزرگ جهان دقت کنید،سری لوکس اتومبیل را ملاحظه خواهید کرد و عمدتاً بیشتر کمپانی ها برای این سری لوکس یک خط تولید کوپه نیز در نظر گرفته اند...

ادامه مطلب