نمایش موضوعات تاریخ 1396/05/09

تکنولوژی کنترل حرکت یا Gesture Control در خودرو چیست؟

تکنولوژی کنترل حرکت یا Gesture Control در خودرو چیست؟

در بسیاری از مواقع، هنگامی که راننده در حال رانندگی است، قصد دارد تا موسیقی ای را پخش کند، آهنگی را تغییر دهد، جی پی اس خودرو را فعال کند و سایر کارهایی از این دست. اما زمانی که بخواهیم برای هر کدام از این موارد اقدام کنیم، حتما باید با تمرکز، انگشت خود را بر روی دکمه مورد نظر بگذاریم و مثلا آهنگ مورد نظر را تغییر دهیم. این کار، به جهت دقتی که از ما نیاز دارد، ممکن است در بسیاری از مواقع موجب تصاد...

ادامه مطلب